Η Συκιά σε εικόνες.

Πίνακες ζωγραφικής της Μαρίας Κίσσα.

Η φιλοξενία στη Συκιά